Un exemplu real cum imoralitatea distruge vieţile oamenilor

Când privesc în jur la lucrurile bune ale lumii moderne, mă gândesc la cât de uimitor poate fi omul.

Atât de multe clădiri mari şi tehnologii moderne care ne fac viaţa confortabilă! Într-un fel, lumea modernă este un loc frumos în care locuim. Dar de pe altă parte, văd că lumea modernă şi felul ei de a se gândi a cauzat o problemă mare în domeniul moralităţii şi are un efect rău asupra vieţilor oamenilor, deoarece ea distruge viitoarea generaţie. Am crescut în anii 80, cu toate comodităţile lumii moderne, inclusiv şi mentalitatea ei, orice este acceptat, dacă îţi place, deci fă-o, este viaţa ta şi poţi face ce vrei cu ea, şi aşa mai departe. Credeam acest lucru din toată inima, pentru că nu ştiam un alt mod de viaţă. Deci, trăiam doar ca să îmi împlinesc dorinţele mele până când am ajuns la vârsta de 18 ani. Viaţa mea s-a inversat când m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos, prin paginile Sfintelor Scripturi. Mi-am dat seama că atitudinea de a-ţi împlini dorinţele cu orice preţ era greşită şi că există un mod de viaţă mult mai bun. Cei ce promovează ideea de a-ţi împlini dorinţele cu orice preţ, foarte rar îţi vor spune care sunt consecinţele unui astfel de mod de viaţă, dar crede-mă, fiecare acţiune are şi consecinţa ei. Eu pot afirma aşa ceva, pentru că am trăit ambele părţi. Am trăit o viaţă foarte departe de Dumnezeu, căutând să-mi împlinesc toate plăcerile, iar acum trăiesc cu Dumnezeu, căutând să împlinesc toate dorinţele Lui. Deosebirea dintre cele două este ca lumina şi întunericul. Am spus toate aceastea, ca să pot reda în continuare istoria unui cuplu care serveşte drept exemplu la tot ce am scris mai sus.

În primul rând, acest cuplu a crescut în mijlocul unei societăţi care nu urmează învăţăturile Bibliei, despre sexualitate. Aşa cum este scris în Biblie, relaţia sexuală este doar pentru un soţ şi soţia lui. Sunt multe exemple în Biblie, dar vreau să aduc câteva dintre cele mai relevante. Primul exemplu îl atestăm în cartea Genezei, în care Dumnezeu spune aşa, „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă sa, şi se vor face un singur trup.” Vedem că cei doi se lipesc întâi, prin a face legământul căsătoriei şi doar după aceasta, se fac un singur trup (relaţia sexuală). Dumnezeu confirmă acest lucru şi în Noul Testament când spune, „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” Cuvântul „curvar”, vine de la grecescul „Pornos”, de aici şi cuvântul „pornografie”. Curvie, este orice tip de activitate sexuală, care este întreţinută cu o altă persoană, care nu este partenerul tău de căsătorie, inclusiv şi gândurile tale. Lista include şi pornografie şi masturbare. Dumnezeu promite că va judeca pe curvari. Se vede o parte din judecata lui Dumnezeu chiar în versetul citat. Curvarii nu ţin în cinste căsătoria lor, ei aduc ruşine asupra lor înşişi. Judecata se vede şi prin faptul că curvarii spurcă patul căsătoriei. Când curvarii se căsătoresc, vin în patul căsătoriei cu toate experienţele lor murdare, inclusiv şi gândurile, amintirile. O altă manifestare a judecăţii lui Dumnezeu, sunt bolile venerice. Curvarii riscă permanent de a fi infectaţi cu o boală venerică. În anul 2006 în SUA, s-au înregistrat peste 1 milion de cazuri noi de Clamidia, o boală venerică. Cum te-ai simţi, ca tu să fii sursa de infectare cu o boală venerică a partenerului tău? Persoana respectivă are de suferit de două ori mai mult din cauza vieţii tale imorale? În primul rând, din cauză bolii vinerice şi în al doilea rând, din cauza experienţelor tale murdare, care te-au cauzat să iei o boală venerică. Îţi imaginezi cum o să-ţi priveşti copilul tău suferind, în urma efectelor negative ale bolilor venerice, sursa cărora fiind tu? Nu este o imagine plăcută, nu-i aşa? Aceasta este problema majoră a lumii moderne, pentru că ea nu vrea să-ţi vorbească despre efectele negative ale unei vieţi imorale. Ea doar vrea să-ţi spună despre plăcere fără consecinţe. Dar, cu Dumnezeu nu este aşa. El ne avertizează de efectele negative, înainte de a lua acţiune şi ne spune care sunt acţiunile corecte.

Cuplul acela despre care am pomenit mai sus, au trăit vieţi imorale, înainte de a se căsători şi aceasta a adus rezultate negative în căsătoria lor scurtă. În primul rând, ei au intrat în căsătorie, cu multă experienţă sexuală, acest lucru aducând multă ceartă şi lipsă de încredere în timpul căsătoriei. A fost aşa de mizerabil ca după naşerea unui copil mama să fie dată în judecată de tatăl copilului, acesta zicând că el nu e tatăl copilului. Este lipsă totală de încredere din ambele părţi. Acest lucru s-a întâmplat din cauza că el se gândea la trecutul ei, iar ea la trecutul lui. Nimeni nu avea încredere şi nimeni nu merită încredere. Eu cred că situaţia putea să fie evitată, dacă soţii ar fi venit în patul căsătoriei virgini şi curaţi. Vedem foarte clar că există dovadă că dacă nu urmăm planul lui Dumnezeu, efectele negative se vor face simţite în cadrul căsătoriei. Răspunsul lumii moderne este, „aşa este viaţa”, ceea ce de fapt înseamnă, dacă urmăreşti calea lumii moderne, aşa te vor afecta efectele negative, dar nu am vrut să-ţi spunem de la început aceste lucruri, pentru că nu ai fi urmat calea noastră. Există speranţă pentru cuplul acesta, chiar şi în aceste momente dificile din căsătoria lor. Aceasta este partea cea mai frumoasă la Dumnezeu, chiar dacă ne facem probleme făcând ceea ce El ne spune să nu facem, El este gata şi capabil să ne ajute şi să ia situaţia teribilă ca s-o folosească pentru binele nostru, dacă venim la El în căutarea ajutorului. El ne spune în Sfintele Scripturi, „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…„. Cei ce iubesc pe Dumnezeu, sunt acei care vin la El căutând ajutor şi sunt gata să facă ceea ce le spune El. Cei doi tineri puteau să fie iertaţi de Dumnezeu şi după care să se ierte unul pe altul, în locul divorţului. Vezi, în urma atitudinii lumii moderne, oamenii nevinovaţi au de suferit, mai ales copiii lor. Copilul lor are nevoie să crească într-o familie sănătoasă cu mamă şi tată, dar, din păcate copilul va creşte într-o familie unde mama şi tata se urăsc. Dar Dumnezeu este tot timpul gata să ne ajute, exact aşa cum El ne spune în Cuvântul Lui, „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” Dumnezeu este gata să ne ierte şi să ne curăţească de conştiinţa murdară şi de păcatele noastre, dacă venim la El în căutarea ajutorului Său. El ar putea ajuta şi pe cuplul menţionat deja.

Ciclul păcatului continuă, tot timpul îţi promite ceva mai bun, dar îţi dă ceva mai rău. În loc să vină la Creatorul lor, acei tineri au căutat consolare în alte relaţii. Au sărit dintr-o situaţie rea şi au ajuns în mijlocul unei situaţii şi mai rele. Ştii bine situaţia, ea se întâlneşte cu un alt bărbat care i se pare a fi foarte simpatic. El îi împlineşte nevoile ei în dragoste şi ea îi împlineşte nevoile lui sexuale. Pare aşa de bine, dar pâna la un timp. Ei au decis că de data aceasta, va fi altfel, mai deosebit, deci se căsătoresc iarăşi. Aflându-se căsătoriţi, lucrurile se schimbă foarte rapid şi ciclul se repetă din nou. Nu înţeleg, de ce oamenii cred că dacă fac lucrurile din nou, aşa cum au mai făcut şi în trecut rezultatele vor fi diferite. În majoritatea situaţiilor vieţii, oamenii îşi dau seama că fac greşeli şi încearcă să facă diferit data viitoare, pentru că vor rezultate diferite. Dar în ce priveşte relaţia sexuală, oamenii sunt aşa de înşelaţi de mentalitatea lumii moderne, încât cred că chiar dacă procesul se repetă, rezultatele vor fi diferite. Încă odata fac referinţă la Sfintele Scripturi, în care Dumnezeu ne spune, „Nu vă înşelaţi: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce samănă omul, aceea va şi secera.” Trăirea în păcat va cauza tot timpul efecte negative, iar dacă încerci să înveţi din greşelile tale, dar repeţi acelaşi proces de fiecare dată, efectele negative vor veni neîntârziate. Aceasta înseamnă că nu înveţi nimic din greşelile tale. Dar Dumnezeu ne aşteaptă cu braţele deschise, gata să ne dea libertate şi ieşire din ciclul vicios al păcatului. În timp ce gândirea lumii moderne te robeşte, calea lui Dumnezeu te duce la libertate completă. Domnul Isus Hristos ne dă planul de acţiune, care ne ajută să găsim libertate. El ne spune aşa, „Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: ,,Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Aşa cum vedem, există slobozenie completă atunci când credem în Domnul Isus Hristos şi rămânem în Cuvântul Lui. A rămâne, înseamnă a studia, a înţelege şi a aplica, sau cu alte cuvinte, să devenim ucenicii lui. Ucenic înseamnă cel ce studiază, aplică şi urmează poruncile. Dacă procedăm aşa, vom cunoaşte Adevărul, iar trăind Cuvântul lui Dumnezeu prin aplicare, vom fi slobozi. Nu vom mai fi robi ai păcatului, iar ciclul păcatului va fi rupt.

În concluzie, tragedia tristă este că acel cuplu şi problemele lor puteau fi evitate de la început dacă ar fi urmat planul lui Dumnezeu. Dar în loc să asculte de Dumnezeu, ei au ascultat de lumea moderna şi planul ei. Dar în mijlocul problemelor puteau să se întoarcă la Dumnezeu şi El avea să-i ajute şi să schimbe situaţia pentru binele lor şi al copilului nevinovat, dar ei nu au procedat aşa. Nu în zadar Dumnezeu repetă fraza, „nu vă înşelaţi”, pentru că oamenii sunt înşelaţi aşa de uşor. Se vede asta prin faptul că foarte mulţi cred minciunile lumii moderne, chiar dacă au numai de pierdut, şi libertatea şi fericirea. Nu este la întâmplare ca rata divorţului a ajuns la 50% în Statele Unite şi la 60% în Moldova. Un lucru bun despre Dumnezeu este că niciodată El nu înşală pe nimeni. El îţi spune de la început cum vor fi lucrurile şi după aceasta te lasă să alegi între bine şi rău. Lumea modernă, pe de altă parte, este regina înşelăciunii. Dumnezeu ştie bine despre pocesul lumii moderne şi din cauza aceasta ne-a dat Sfintele Scripturi, care luminează în întuneric şi expune minciunile lumii moderne, care ne cauzează să evităm minciunile ei şi chiar să le biruim. Partea noastră este să ascultăm de Dumnezeu prin Sfintele Scripturi. Haideţi să fim uniţi şi să luptăm împotriva imoralităţii, calea lumii moderne, şi să oferim un viitor frumos şi sănătos pentru generaţiile următoare.

Erik Brewer

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s